Notícies

Els blanquers d’Igualada reduiran considerablement la seva despesa amb la millora del sistema de depuració d’aigües

L’Ajuntament d’Igualada, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Gremi de Blanquers culminen mesos de treball amb la implantació d’un nou sistema que optimitza la utilització de les depuradores i millora la qualitat de l’aigua al riu Anoia

L’Ajuntament d’Igualada, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Gremi de Blanquers d’Igualada han presentat aquest dimarts una acció conjunta que permet una optimització del sistema de depuració d’aigües, una contenció de despesa considerable pel sector dels adobers de la ciutat i una millora de la qualitat de l’aigua del riu Anoia. L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, el director de l’ACA, Leonard Carcolé, i el president del Gremi de Blanquers, Xavier Badia, han presentat la proposta aquest dimarts al conjunt d’empresaris del sector.

El tractament de les aigües residuals de la indústria adobera i de les aigües urbanes d’Igualada afecta ara mateix dues plantes. En primera instància, passa per la planta de la Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR), situada al barri del Rec i gestionada per una societat integrada per trenta-dues empreses del sector i participada en un 5% per l’Ajuntament. En segona instància, les aigües residuals de la ciutat van a parar a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Vilanova del Camí, una planta gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquest sistema de funcionament, però, suposava un problema per als blanquers de la ciutat, ja que la planta de la IDR processava fins ara, no només les aigües residuals procedents de les indústries de l’adob de la pell, sinó també part de les aigües urbanes procedents dels municipis d’Igualada i Santa Margarida de Montbui, necessàries per diluir la càrrega contaminant de l’efluent industrial.

Des de la passada tardor, l’Ajuntament d’Igualada, conjuntament amb el Gremi de Blanquers de la Ciutat i l’ACA, han estudiat un nou sistema de funcionament que, un cop fetes les comprovacions pertinents, s’està implantant de manera progressiva i estarà del tot operatiu el proper 30 de març. La major part de les aigües urbanes continuaran el seu curs pel col·lector que les condueix directament a l’EDAR de Vilanova del Camí; la IDR, doncs, només haurà de tractar les aigües produïdes per la indústria de la pell i una petita part de les aigües residuals d’Igualada, que encara continuaran entrant pel col·lector industrial. Així doncs, el cànon a pagar es reduirà notablement i, alhora, s’estableix un sistema de col·laboració conjunt que beneficiarà el funcionament de les dues plantes i reduirà els costos de depuració.

Segons el president del Gremi de Blanquers, Xavier Badia, “estimem que aquest nou sistema evitarà augmentar les despeses de depuració per valor d’uns 800.000 euros anuals i no només racionalitzem el sistema de depuració, sinó que consolidem la nostra competitivitat de manera molt notable”. Marc Castells, alcalde de la ciutat, apunta que aquesta mesura s’emmarca en un seguit d’iniciatives impulsades per l’Ajuntament d’Igualada els darrers mesos “que van en la línia de dotar de potència el sector de la pell, iniciatives com la nova Càtedra A3 in Leather Innovation o el projecte de la nova Escola d’Enginyeria d’Igualada, una absoluta prioritat per aquest govern”. Castells ha agraït la implicació directa del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que “des de la seva visita a Igualada el passat mes de setembre, ha prioritzat la solució d’aquest tema”.

Els darrers tres mesos, els tècnics de la IDR, amb l’assessorament tècnic de l’empresa Aeris, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han provat el nou sistema en una planta pilot a la mateixa estació, treballant a petita escala. Els tests han estat positius i, per tant, el sistema s’ha acabat adoptant. Com ha explicat el director de l’Agència Catalana de l’Aigua. Leonard Carcolé, “amb aquesta solució quedarà resolt un problema històric, ja que els esforços dels blanquers i de l’ACA aniran en la mateixa direcció”.

Amb l’optimització d’aquest procés de depuració, però, s’assoleixen també altres objectius més enllà de l’estalvi econòmic. Les aigües industrials tractades a la IDR arribaran a l’EDAR de Vilanova amb uns paràmetres més regulars que fins ara i es garantirà també el màxim rendiment en el procés biològic a les dues estacions. De la seva banda, l’EDAR, en rebre més aigua biodegradable, millorarà el seu rendiment i podrà engegar el segon digestor de fangs de què disposa. Tot plegat es traduirà en una major qualitat ambiental del riu Anoia i una millora sensible de l’aparença de les seves aigües.

La reducció de l’impacte dels blanquers d’Igualada ha estat clau per a poder modificar el sistema actual. Des de la posada en marxa de la seva depuradora, l’any 2005, la càrrega contaminant abocada per unitat de producció s’ha reduït entre un 40% i un 50%, gràcies a diferents programes d’estalvi d’aigua i l’aplicació de noves tecnologies.

acord-blanquers-aca-depuradora
acord-blanquers-aca-depuradora
acord-blanquers-aca-depuradora
acord-blanquers-aca-depuradora
acord-blanquers-aca-depuradora
Komunícalo - Disseny Web