Presentació

El gremi de Blanquers d’Igualada, del qual es té constància escrita des de 1693 ha sabut adaptar-se a les noves exigències del mercat i continuar sent un referent mundial en el sector dels adobs. El Gremi està format bàsicament per petites i mitjanes empreses d’origen familiar que han evolucionat generació rere generació passant d’un sistema artesanal a un gran nivell d’especialització que situa la indústria adobera en la primera línea a nivell mundial. Els blanquers d’Igualada han sabut adaptar-se a la tecnificació dels processos i han augmentat considerablement tant la producció com la diversitat dels productes fabricats, prenent la qualitat com a bandera i mantenint un escrupolós respecte pel medi ambient.

El gremi de Blanquers d’Igualada és una organització gremial que agrupa 31 empreses del sector que donen feina a un total de 800 treballadors de manera directa i a unes 400 persones en activitats complementàries i de serveis.

L’alta qualitat dels seus productes i l’esforç de reconversió de les indústries adoberes igualadines cap als articles que el mercat demana, els ha permès fer-se un lloc en un sector fortament marcat per la irrupció de competidors comercialment molt agressius provinents de països amb costos de producció molt inferiors.

Els blanquers d’Igualada no només són un referent per la qualitat de la seva pell sinó també pel mínim impacte ambiental que té la seva indústria. Les grans inversions en Investigació i Desenvolupament, en l’aplicació de tecnologies netes, en el tractament de depuració d’aigua i residus, juntament amb l’impuls donat a l’Escola Superior d’Adoberia i el gran esforç dels blanquers igualadins especialitzant-se i reconvertint les seves indústries per poder oferir la gamma més àmplia possible d’articles de pell d’alta qualitat són factors que expliquen el perquè avui Igualada és considerada la capital mundial de la pell.

 


Komunícalo - Disseny Web