Noticies

El president del Gremi de Blanquers d’Igualada, nou president dels blanquers d’Espanya

Xavier Badia nomenat president de la Asociación Española del Curtido


lineapelle
Foto: Komunícalo


El president del Gremi de Blanquers d’Igualada, Xavier Badia ha estat nomenat president de la Asociación Española del Curtido (ACEXPIEL).

Aquest nomenament posa de manifest la rellevància i el pes dels adobers igualadins dins del sector i reafirma la ciutat d’Igualada com el clúster de la pell més important de l’estat espanyol.

La Asociación Española del Curtido és una organització que representa a les empreses espanyoles del sector dels adobers.


Els objectius de l’associació son representar, defensar, fomentar i gestionar els interessos professionals, econòmics i socials de les empreses associades, davant autoritats, administracions i altres entitats públiques i privades.

Un dels objectius prioritaris per ACEXPIEL és fomentar i incentivar la presència dels adobers espanyols i els seus productes a l’exterior, promocionant els productes de pell espanyols a nivell mundial, oferint una imatge de qualitat i prestigi.

La presidència de Badia al capdavant dels adobers espanyols evidencia el protagonisme dels adobers igualadins i d’Igualada dins la la indústria adobera espanyola, tant per la important concentració d’empreses que té la ciutat, com per la presència de centres de coneixement, recerca, formació i promoció de la pell a Igualada com l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica d'Igualada i Escola Superior d’Adoberia d’Igualada, el centre tecnològic AIICA i el Museu de la Pell.

Komunícalo - Disseny Web