Notícies

Les centrals sindicals CC.OO. i UGT donen suport a les demandes dels Blanquers

Els representants locals i comarcals de les centrals sindicals Comissions Obreres i Unió General de Treballadors van manifestar el seu suport a les peticions que fa el Gremi a les administracions, durant una reunió mantinguda el dia 22 d'octubre amb el president del Gremi de Blanquers, Xavier Badia.

A la reunió van assistir en Severiano Durán Marchena, per CC.OO., i l’Alfonso Amorós Valdés, per UGT, que van plasmar el seu recolzament signant un manifest en el que van voler destacar la seva preocupació per la situació actual a la comarca de l’Anoia, que actualment té 10.600 aturats, un 22% estimat de la població activa, segons dades del SOC. La destrucció que podria suposar el tancament de les industries adoberes, que donen feina a un miler de persones, suposaria un augment del 10% respecte la xifra actual d’aturats, el que portaria a un 25% d’atur sobre la població activa, que no hi ha cap població, comarca o estat arreu del món que la tingui.

També es van mostrar preocupats perquè mentre a altres zones de l’Estat Espanyol o d’Europa, les administracions ajuden amb subvencions i compensacions al sector adober, a Igualada sigui la industria tota sola qui hagi de fer front a les inversions milionàries i a l’explotació de la planta depuradora, sense rebre ni tan sols compensacions per l’eliminació de la càrrega de l’aigua urbana que, conjuntament amb l’industrial, es tracta a la depuradora. Aquesta manca d’ajuts fa mermar la competitivitat d’un sector que ha sabut trobar el seu lloc en el globalitzat mercat de la pell ja que ha de suportar en els seus costos, despeses ambientals importants que esdevenen insuportables en moments de crisi.

Els líders sindicals van valorar molt positivament la voluntat política de recolzament al sector adober, manifestada pels grups polítics amb representació municipal en la reunió del passat dia 20 d’octubre a la seu d’AIICA. Així mateix, es van mostrar esperançats en que a la reunió que el proper dia 27 d’octubre a la Conselleria de Medi Ambient es pugui trobar el punt d’acord en quant a compensacions i aprofitament de la capacitat disponible de la depuradora de manera que es donin les condicions de continuïtat d’un sector que ha estat des de temps immemorials un motor econòmic de la comarca i avui és clau per al desenvolupament i el creixement econòmic de l’Anoia.

Komunícalo - Disseny Web