Notícies

Tots els grups polítics d’Igualada es comprometen a donar suport a les demandes dels blanquers

Els representants de tots els grups polítics municipals amb presència a l’Ajuntament d’Igualada es van comprometre a donar suport a les reclamacions dels adobers davant altres administracions i fer les gestions necessàries per a garantir la viabilitat de la depuradora en una reunió mantinguda amb el Gremi de Blanquers aquest dimarts 20 d’octubre a l’AIICA. Com a mostra del suport al Gremi, els polítics van accedir a signar un manifest en el que es comprometien a recolzar les seves demandes.

A la reunió van assistir en Jordi Riba, d’Entesa per Igualada, Marc Castells, de CiU, Joan Torras, d’ERC i Pere Calbó per part del PPC, que van estar parlant amb els membres de la junta del gremi dels problemes amb els que s’enfronta actualment el sector per veure com podien ajudar a resoldre’ls.

Els polítics van prometre donar recolzament al Gremi i a Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR) per propiciar que s’estableixi un contracte de servei amb l’administració competent, per la depuració d’aigües urbanes, de manera que es compensin les despeses que per a l’IDR suposa el seu tractament. Actualment la depuració d’aquestes aigües suposa un cost per IDR de més de 500.000€ anuals.

Els representants dels diferents grups parlamentaris també van manifestar la seva voluntat de donar suport al Gremi i a IDR i vetllar pels seus interessos davant d’altres administracions per tal que es facin efectives les ajudes econòmiques que es reivindiquen des de fa tres anys.

Per últim, els representants polítics d’Igualada es van comprometre a fer les gestions necessàries per tal de dimensionar el treball de la depuradora de IDR, que actualment treballa només al 50% degut a la millora de l’eficiència en els processos i al tancament d’algunes indústries. Amb aquesta baixa càrrega contaminant, donat que la majoria de costos són fixos, pels blanquers resulta econòmicament inviable mantenir aquesta infraestructura. Amb un augment de la càrrega, s’aconseguiria un doble objectiu: donar servei econòmic i eficient a les futures industries que es puguin instal•lar a la comarca i garantir la continuïtat de la indústria adobera, que dóna feina a un miler de treballadors.

Aquesta mostra d’unió de tots els grups polítics d’Igualada amb el Gremi de Blanquers es produeix a una setmana de la reunió que tindran els adobers amb el Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar, i amb representants de l’ACA de la qual esperen que surti una resposta positiva a les seves demandes respecte a la compensació per la depuració de les aigües urbanes.

Komunícalo - Disseny Web