Notícies

POUM: Cal continuar treballant per un nou model de ciutat

Els  blanquers es mostren agraïts pel suport rebut dels diferents partits

Els blanquers d’Igualada esperen que la retirada del POUM no suposi l’aturada del projecte de reforma urbanística de la ciutat, creuen que s’han d’aprofitar tots els esforços fets fins al moment, revisar el pla per tal de fer un projecte econòmicament viable per millorar la ciutat. Consideren que s’ha invertit molt temps i molts recursos econòmics i hi ha molta feina feta que es pot aprofitar, però encara queden molts deures per fer. S’ha iniciat un procés que marca la línia a seguir i ara cal continuar treballant.

En aquest sentit, els adobers i l’Associació d’afectats en la zona adoberies s’ofereixen a tots els partits polítics a col·laborar per elaborar un projecte amb viabilitat econòmica per la zona del Rec, que respecti l’entramat històric i d’edificis singulars i els drets del propietaris de la zona, garanteixi la continuïtat de tota la indústria i generi recursos suficients per que aquesta indústria afronti el seu trasllat a un nou polígon en els propers vint anys. S’ofereixen a participar activament en el disseny del nou pla i posen a disposició de les administracions i els partits polítics tots els informes tècnics i econòmics que han encarregat a experts urbanistes.

El Gremi de Blanquers es mostra agraït pel suport que ha rebut de les forces polítiques que preveuen la modificació o nova redacció un nou pla urbanístic que contempli el trasllat de les adoberies a una zona on puguin tenir naus més àmplies i guanyar en productivitat, fet que amb l’actual pla no es contemplava. Ara s’obre una gran oportunitat per rellançar aquesta indústria, dotar-la de millors instal·lacions i així fer-la créixer. Aplicant el sentit comú es pot fer un procés perquè en deu o vint anys s’emplaci aquesta indústria a un nou polígon, millorant la seva competitivitat i permetent que reneixi més forta del que ha estat en tota la seva història.

El POUM, del que s’ha deixat sense efecte l’acord de la seva aprovació inicial, era tot el contrari. Era l’instrument ideal per a la mort lenta del sector adober, doncs se’l foragitava d’on és mitjançant un disseny urbanístic de la zona del Rec que, segons els estudis econòmics de prestigiosos professionals que assessoren als adobers i als afectats de la zona adoberies, no deixava cap possibilitat de generar en el procés de requalificació urbanística les plusvàlues indispensables pel trasllat de les empreses d’adoberia.

No cal oblidar que a Igualada actualment hi ha 33 empreses blanqueres que donen feina a un miler de persones, que venen a les millors marques del món, i que són conegudes internacionalment per la seva qualitat i productes innovadors.

Komunícalo - Disseny Web