Notícies

El Clúster de la pell d'Igualada presentat com a cas d'èxit

El curs de formació europeu per a clústers el considera un exemple


cluster pell igualada cas exitcluster pell igualada cas exit

El clúster de la pell a Igualada es va presentar com a cas d’èxit a la primera edició del “Cluster Management Excellence", un programa de formació de clústers organitzat per la European Foundation for Cluster Excellence que es va realitzar al Palau de la Generalitat. El curs, que vol promoure i compartir les millors pràctiques de gestió orientada a resultats dels clústers econòmics, considera un exemple de bona pràctica el que s’ha fet els últims anys a Igualada amb la indústria de la pell.

El clúster de la pell d’Igualada és el conjunt format per la gran concentració d’empreses adoberes agrupades en el Gremi de Blanquers,  l’AIICA i l’Escola d’Enginyeria d’Igualada com a centres que aporten investigació, innovació i formació al sector adober (ara integrats en la Càtedra A3 d’empresa, Chair in Leather Innovation) i la gestió de residus, sobretot la depuradora IDR dels adobers, planta pionera a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials. El museu de la pell i el de cal Granotes il·lustren la història de l’activitat adobera a Igualada des del segle XIII.

El cas d’Igualada va ser presentat per el professor de l’IESE Antoni Subirà  ex-conseller  d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat i president de la European Foundation for Cluster Excellence. El professor Subirà va ser l’impulsor d’aquest estudi sobre el clúster de la pell d’Igualada realitzat per Emilià Duch, coordinador de la European Cluster Excellence Initiative.

L’estudi, que va iniciar-se l’any 1993 i que s’ha anat revisant i actualitzant fins avui, posa d’exemple la indústria adobera d’Igualada com a clúster d’èxit i cas d’estudi per altres indústries del món. L’exemple de la indústria de la pell d’Igualada ha donat la volta al món i forma part de la temàtica d'estudi a la prestigiosa universitat americana de Harvard.

La formació, en la que van prendre part participants de 21 països, va tenir lloc el 8 i 9 d’abril. El curs s’emmarca en la 4a setmana de formació que la European Foundation for Cluster Excellence va organitzar en coordinació amb la Comissió Europea al Palau de la Generalitat i que va comptar amb la presència del Conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.

Fotos: Marc Vila

Komunícalo - Disseny Web