Notícies

Els blanquers d’Igualada, sense resposta de l’ACA a les seves reivindicacions sobre la depuradora

Han posat a disposició de les administracions la capacitat de depuració excedent

Els blanquers d’Igualada encara esperen una resposta a les seves demandes, tot i que l’ACA va anunciar una resolució al setembre. Malgrat l’anunci de que la situació econòmica de la depuradora era crítica i que s’ ha reconegut que les reivindicacions per rebre compensacions pel servei de depuració estan plenament justificades, els adobers encara no han rebut cap resposta ni cap compensació.

En la reunió mantinguda amb el Gremi de Blanquers a principis de juliol, l’ACA va mostrar una clara voluntat de recolzar el sector i buscar un camí administrativament correcte per a compensar el servei ofert per Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR), donada la singularitat específica i única a Catalunya d’aquesta depuradora.

Els adobers reivindiquen una compensació pel servei que ofereixen per la depuració d’aigües urbanes i que es facin efectives les ajudes econòmiques previstes per a sufragar els elevats costos de construcció i manteniment de la depuradora, tal com s’ha fet i es fa amb col•lectius industrials del mateix sector d’altres zones d’Espanya i Europa.

La depuradora, al servei de les administracions competents

La depuradora de la Ronda del Rec està en condicions de tractar el doble de la càrrega contaminant que en l’actualitat, o augmentar un 50% la càrrega hidràulica, sense fer cap inversió. Això es deu a la disminució de càrrega contaminant motivada per la millora de l’eficiència en el procés d’adob i a la reducció de feina per la baixada de comandes i pel tancament d’empreses. El futur de la indústria adobera igualadina, que dóna feina a un miler de persones, depèn de la consecució d’uns costos ambientals assolibles, que s’aconseguirien garantint una càrrega suficient a la depuradora, ja que la majoria de costos són fixes, per tant: a mes càrrega, menys preu.

Aquest fet ha provocat que IDR es plantegés oferir aquesta capacitat a les institucions relacionades amb la construcció de nous polígons i a les responsables de la gestió del aigua de la comarca, per tal de que al dissenyar nous polígons i estructures, es prevegin les infraestructures suficients per a conduir les aigües residuals industrials a tractament a la depuradora. Aprofitar una instal•lació existent comporta menys inversió a la administració i per les empreses que s’instal•lin en els nous polígons, a més de garantir la seguretat d’un control ben fet, com s’ha demostrat fins ara.

IDR ha fet la seva oferta a l’ACA, al Consell Comarcal, a l’INCASOL, a l’Ajuntament d’Igualada i a l’Ajuntament de Montbui, entitats totes elles relacionades i amb competències en matèria d’implantació industrial, llicencies d’activitat, permís d’abocaments i de tractament d’aigües, en el present o en el futur.

Amb aquesta proposta, al mateix temps que s’ofereix un servei eficient i econòmic a les futures industries que s’implantin a la comarca, s’assegura la continuïtat d’una industria tradicional igualadina que ha sabut adaptar-se a la globalització, apostant per la qualitat i que només necessita poder garantir en un futur unes despeses ambientals assolibles, objectiu viable únicament procurant una carrega suficient a la depuradora, mitjançant la prestació d’un servei.

Komunícalo - Disseny Web