Companies - Leather goods

COMBALIA S.A.
C/ Sant Antoni de Baix, 56-58 // 08700 Igualada
Tel. 938031887 // Fax. 938051854
combalia@combalia.es / www.combalia.es

CURTIDOS BADIA S.A
C/ Del Sol, 52 // 08700 Igualada
Tel. 938054250 // Fax. 938033630
curtidosbadia@curtidosbadia.com
www.curtidosbadia.com

CURTIDOS CASTAÑER S.L
C/ Gabriel Castellà, 8 // 08700 Igualada
Tel. 938041594
administracion@curtidoscastaner.com

CURTIDOS MUNTADAS S.L
C/Sol, 45 // 08700 Igualada
Tel. 938031587 // Fax. 938042683
info@curtidosmuntadas.com
www.curtidosmuntadas.com

CURTITS AQUALATA S.A
C/ Varietats, 2 // 08700 Igualada
Tel. 938036902 // Fax. 938036098
curtaqua@empresas.inescop.com
www.curtits-aqualata.es/

CURTITS FONT VALLES S.L.
Pl. Joan Bas i Jordi, 10 // 08700 Igualada
Tel. 938030936 // Fax. 938030936
fontgenoves@empresas.inescop.com
www.http://empresas.inescop.com/FONTGENOVES/

DESPELL S.A
C/ Molí de l'Abadia, 28 // 08700 Igualada
Tel. 938050000 // Fax. 938051470
admin@despell.es / www.despell.es

FONT PALOMAS S.A
C/ Sant Antoni de Baix, 62 // 08700 Igualada
Tel. 938033798 // Fax. 938053208
fontpalomas@fontpalomas.com / www.fontpalomas.com
MAGIN PUIG GUBERN
C/ Sant Antoni de Baix, 53 // 08700 Igualada
Tel. 938030434 // Fax. 938030434
magipuig@telefonica.net
www.magipuig.freeservers.com

MIGUEL FARRES ROJAS S.A
C/ Sant Antoni de Baix, 46-48 // 08700 Igualada
Tel. 938037811 // Fax. 938044736
farres@splenda.es / www.splenda.es

MIRET Y CIA S.A
C/ Baixada Unió, 7 // 08700 Igualada
Tel. 938033666 // Fax. 938051970
miretycia@miretycia.com / www.miretycia.com

MORERA PELL, S.L.
C/ Sol, 30 // 08700 Igualada
Tel. 938032703 // Fax. 938040312
morerapell@morerapell.com / www.morerapell.com

PROCÈS DE PELL I PEL S.L.
Carrer de la Caritat, 83 // 08700 Igualada
Tel. 938030266// Fax. 938049488
info@ppp.cat
http://www.ppp.cat/

PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI S.L.
C/ Creueta, 36 // 08700 Igualada
Tel. 938035299 // Fax. 938051131
administracio@fontanellasymarti.com www.fontanellasymarti.com/

VIDAL BOSCH S.L.
C/ Sant Antoni de Baix, 75-79 // 08700 Igualada
Tel. 938032100 // Fax. 938036960
info@vidalbosch.com / www.vidalbosch.com

Komunícalo - Web Design